Stronghold Plus (selamectin + sarolaner) 15 mg/2,5 mg N3; 30 mg/5 mg N3 ; 60 mg/10 mg N3

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg täpilahus kassidele ≤ 2,5 kg

Stronghold Plus 30 mg/5 mg täpilahus kassidele > 2,5–5 kg

Stronghold Plus 60 mg/10 mg täpilahus kassidele > 5–10 kg