Rimadyl tabl 50 mg; 100 mg N20 (karprofeen)

Rimadyl, 20 mg närimistablett koertele  20 mg karprofeeni
Rimadyl, 50 mg närimistablett koertele  50 mg karprofeeni
Rimadyl, 100 mg närimistablett koertele
 10 mg karprofeeni