Naxcel 200 mg/ml (tseftiofuur)

NAXCEL 200 mg/ml süstesuspensioon veistele

Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Tseftiofuur (vaba kristallilise happena)
200 mg