Excenel 100 mg/ml (tseftiofuur)

Excenel Evo, 50 mg/ml süstesuspensioon sigadele ja veistele

Toimeaine:
Tseftiofuur (vesinikkloriidina) 50 mg