Beaphar VETO Spreilahus

BEAPHAR VETOPure  looduslik välisparasiitide vastane pihustutav lahus koertele ja kassidele alates 3 kuu vanusest. Peletab kirbud, puugid ja sääsed. Toime on kohene kuid lühiajaline.

Koostis :

margoosa (niimipuu) ekstrakt  (cas n°84696‐25‐3) 1,2g/l,

püretriinid ja püretroidid (cas n°8003‐34‐7) 1,25 g/l,

lavendel (cas n°91722‐69‐9) 611 g/L, abiained qs 1 l.

Kasutamine:

Pihustada looma kehale. Lasta toimida mõne minuti jooksul ning pühkida üle kuiva lapiga. Korrata kord nädalas.

Ettevaatusabinõud:

Hoiduda sattumisest silm aja koonule. Mitte kasutada alla 3 kuu vanustel kutsikatel ja kassipoegadel , haigetel ja haigusest taastuvatel loomadel ega loomadel, kellel on ulatuslikud nahakahjustused. Välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata.

Ohulaused :

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

Hoiatuslaused :

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele  

Toote loa omaniku nimi ja aadress:

Beaphar B.V. Raalte,The Netherlands.

Biotsiidi klassifikatsioon : Repellent PT19 Biotsiidi kasutusloa nr. 1565/17

Pakend 250 ml