Rabisin R 10 doosi 10 ml; 1 doos 1 ml N10

Rabisin R süstesuspensioon 1 doos 1 ml N10

Rabisin R süstesuspensioon 10 doosi 10 ml N1

Iga 1 ml vaktsiiniannus sisaldab:
Toimeaine(d):
Marutaudi viiruse glükoproteiine………………….≥ 1 TÜ
Adjuvant:
Alumiiniumhüdroksiid………………………………………….1,7 mg
Abiained:
Tiomersaal………………………………………………………….0,1 mg