BEAPHAR VETOPure Spot‐on täpilahus väikestele koertele (< 15 kg)

BEAPHAR VETOPure Spot‐on täpilahus välisparasiitide vastane repellent väikest kasvu koertele (kaaluga <15 kg)

Beaphar Vetopure sarja tooted toimivad kirpude, puukide ja sääskede vastu.

Vetopure spot‐on täpilahus koertele on välja töötatud välisparasiitide  tõrjeks. See sisaldab margoosa (niimipuu) ning püreetrumi (neitsikummeli) ekstrakte, milledel on putukaid peletavad omadused.

Koostis:

Margosa (niimipuu) ekstrakt(cas n° 84696‐25‐3) 50 g/l,

Püretriinid ja püretroidid (cas n°8003‐34‐7) 5 g/l,

abianeid qsp 1l.

Kasutusjuhend:

Kogus 1 täpilahuse pipett 1,0 ml, Iga 4 nädala tagant. Pipeti ots murda ning selle sisu tühjendada nahale  kaelapiirkonda, kõrvade taha. Valgetel koertel võib preparaat põhjustada mööduva värvimuutuse toote manustamiskohas. Tootel läheb täistoime saavutamiseks mõned päevad.

Ettevaatusabinõud:

Mitte kasutada haigetel ega haigusest taastuvatel loomadel ega loomadel, kellel on laiaulatuslikud nahakahjustused. Vältida silma ja ninna sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega. Kui ärritus püsib, konsulteerida loomaarstiga. Mitte kasutada alla 12 nädalastel kutsikatel. Pärast manustamist jälgida manustamiskohta regulaarselt, sest tundlikel loomadel võib tekkida kohalik ärritus. Sellistel juhtudel tuleb piirkond pesta õrnatoimelise šampooniga. Pärast kasutamist pesta käed. Välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata. Säilitada temperatuuril alla 25 ° C.

Ohulaused :

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

Hoiatuslaused :

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Maha voolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele

Loa hoidja ja tootja:

Beaphar B.V. Raalte,The Netherlands

Biotsiidi klassifikatsioon : Repellent PT19

Biotsiidi regisrteerimistunnistuse nr. 1566/17

Pakend: 3 täpilahust pipetis 3x,0 ml 3 manustamiskorraks.